A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Status prawny

  Nazwa: Instytut Technologii Paliw i Energii
  Ulica: Zamkowa 1
  Miejscowość: Zabrze
  Kod pocztowy: 41-803
  Poczta: Zabrze
  NIP: 648-000-87-65
  REGON: 000025945
  E-mail: office@itpe.pl
  Telefon: +48 32 271 00 41
  Faks: +48 32 271 08 09
  ESP na ePUAP: /IChPW/itpe
  E-doręczenia: AE:PL-95720-93152-FGCVE-31
  Strona www: www.itpe.pl

  Informujemy, iż na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (Dz.U.2022 r. poz. 1313) ogłoszonego w dniu 23.06.2022 r., zmianie uległa nazwa Instytutu z dotychczasowej:

  Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla na: Instytut Technologii Paliw i Energii.  Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko nazwy Instytutu – wszystkie pozostałe dane, w tym NIP, KRS, adres siedziby, numery kont bankowych, numery telefonów pozostają bez zmian.


  Instytut Technologii Paliw i Energii (dawniej Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla) jest instytutem badawczym działającym na podstawie:

  • ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 498 t.j.)
  • uchwały Rady Ministrów nr 192/55 w sprawie utworzenia Instytutu
   Chemicznej Przeróbki Węgla
  • zarządzenia Nr 128/Org./93 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 maja 1993 r. w sprawie dostosowania organizacji instytutu naukowo–badawczego pod nazwą: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, do przepisów Ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo–rozwojowych
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (Dz.U. z 2016 r., poz.1469)
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (Dz.U. z 2022 r. poz. 1313)
  • statutu Instytutu Technologii Paliw i Energii.


  Instytut Technologii Paliw i Energii (dawniej Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla) został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000138095.

  Statut Instytutu Technologii Paliw i Energii, uchwalony został przez Radę Naukową ITPE 07.11.2023 r. i zatwierdzony przez Ministra Aktywów Państwowych w dniu 09.11.2023 r.

  Uchwała nr 10/2023 Rady Naukowej w sprawie uchwalenia Statutu ITPE

  Statut Instytutu Technologii Paliw i Energii 

  Sposób działania Instytutu określa Regulamin Organizacyjny Instytutu Technologii Paliw i Energii ustalony w Zarządzeniu nr 29/2023 Dyrektora Instytutu z dnia 21 grudnia 2023 roku, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Naukowej oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Instytutu Technologii Paliw i Energii.

  Regulamin organizacyjny 
   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Grzegorz Simla
  Publikacja dnia: 07.02.2024
  Podpisał: Grzegorz Simla
  Dokument z dnia: 07.02.2024
  Dokument oglądany razy: 178442
MegaBIP free (2.09)