A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  instrukcja korzystania z BIP

  Instytut Technologii Paliw i Energii, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198), jako "inny podmiot wykonujący zadania publiczne", zgodnie z art. 9 ust. 2 tworzy własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 67, poz. 619) szczegółowo określa strukturę podmiotowych stron BIP, a także technologię, w której należy przygotować BIP.

  Zgodnie z cytowaną ustawą, część przepisów dotyczących zakresu udostępnienia informacji za pośrednictwem BIP wchodzi w życie w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, czyli od dnia 1 lipca 2003 r.

  Nawigację po stronach BIP umożliwia umieszczone na pasku w lewej części ekranu menu podmiotowe czyli wykaz grup tematycznych, w których są zestawione udostępniane informacje publiczne oraz menu przedmiotowe zawierające elementy pomocnicze.

  Redakcja BIP - zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej - zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2002 r. nr 67 poz. 619)

  www.bip.gov.pl - pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami. Przejście do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej jest również możliwe poprzez logo BIP umieszczone w górnym lewym rogu strony.

  www.itpe.pl - pozwala na przeniesienie się na stronę internetową Instytutu Technologii Paliw i Energii. Przejście do strony głównej Instytutu jest również możliwe poprzez logo ITPE umieszczone w górnym prawym rogu strony.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Grzegorz Simla
  Publikacja dnia: 18.08.2022
  Podpisał: Grzegorz Simla
  Dokument z dnia: 18.08.2022
  Dokument oglądany razy: 7310
MegaBIP free (2.09)