A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 09.05.2016, zmieniona z powodu:
  Udostępnienie dokumentów organizacyjnych instytutu on-line.

  Status prawny

  Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla jest instytutem badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U.10.96.618) z późniejszymi zmianami.
  Utworzony został na mocy uchwały Rady Ministrów nr 192/55.

  Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000138095.

  Aktualny statut Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z dnia 23.03.2015r, przechowywany w Dziale Planowania i Finansów, uchwalony został przez Radę Naukową IChPW i zatwierdzony przez Ministra Gospodarki w dniu 01.04.2015r. 

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Grzegorz Simla
  Publikacja dnia: 09.05.2016
  Podpisał: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
  Dokument z dnia: 09.05.2016
  Dokument oglądany razy: 9925
MegaBIP free (2.09)