A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 03.11.2016, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja w związku ze zmianą Statutu i Regulaminu Organizacyjnego IChPW

  Status prawny

  Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla jest instytutem badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U.10.96.618) z późniejszymi zmianami.
  Utworzony został na mocy uchwały Rady Ministrów nr 192/55.

  Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000138095.

  Aktualny statut Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z dnia 05.10.2016r, uchwalony został przez Radę Naukową IChPW i zatwierdzony przez Ministra Energiiw dniu 25.10.2016r. 

  Statut Instytutu

  Regulamin organizacyjny

  Aneks nr 1 do regulaminu organizacyjnego

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Grzegorz Simla
  Publikacja dnia: 03.11.2016
  Podpisał: Grzegorz Simla
  Dokument z dnia: 03.11.2016
  Dokument oglądany razy: 27543
MegaBIP free (2.09)