A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 19.06.2017, zmieniona z powodu:
  Zmiana regulaminu zgodnie z nowym zarządzeniem Dyrektora

  Status prawny

  Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla jest instytutem badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U.10.96.618) z późniejszymi zmianami.
  Utworzony został na mocy uchwały Rady Ministrów nr 192/55.

  Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000138095.

  Aktualny statut Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z dnia 19.04.2017r, uchwalony został przez Radę Naukową IChPW i zatwierdzony przez Ministra Energii w dniu 10.05.2017r. 

  Statut Instytutu

  Regulamin organizacyjny

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Józef Popowicz
  Publikacja dnia: 19.06.2017
  Podpisał: Grzegorz Simla
  Dokument z dnia: 19.06.2017
  Dokument oglądany razy: 28811
MegaBIP free (2.09)