A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
    To jest wersja archiwalna z dnia: 19.09.2017, zmieniona z powodu:
    nowe zapytanie ofertowe

    Zapytania ofertowe 2017

    Status: ogłoszone

    Przedmiot zaproszenia: Dostawa materiałów i podzespołów, montaż i uruchomienie układu zasilania, sterowania, mionitoringu i archiwizacji instalacji karbotest do badania procesu pirolizy węgla.

    Nr referencyjny: 6/zo/ichpw/2017
    Data zamieszczenia: 19.09.2017 r. godz. 15:33
    Termin składania ofert: do 25.09.2017 r.


    Status: ogłoszone

    Przedmiot zapytania: Wymiana pękniętej szyby.

    Nr referencyjny: DPF/198/2017
    Data zamieszczenia: 19.09.2017 r. godz. 09:25
    Termin składania ofert: do 22.09.2017 r


    Status: ogłoszone

    Przedmiot zapytania: Internetowy dostęp do Systemu Informacji Prawnej.

    Nr referencyjny: DPF/197/2017
    Data zamieszczenia: 15.09.2017 r. godz. 10:45
    Termin składania ofert: do 20.09.2017 r.


    Status: ogłoszone

    Przedmiot zapytania: dostawa dokumentu

    Nr referencyjny: DPF/196/2017
    Data zamieszczenia: 12.09.2017 r. godz. 13:50
     


    Termin składania ofert: do 15.09.2017 r.

    Status: ogłoszone

    Przedmiot zapytania: dostawa zasilacza wysokonapięciowego.

    Nr referencyjny: DPF/191/2017
    Data zamieszczenia: 08.09.2017 r. godz. 15:16
    Termin składania ofert: do 13.09.2017 r.


    Status: ogłoszone

    Przedmiot zaproszenia: Wykonanie i dostawa zespołu transportu retorty do instalacji Karbotest.

    Nr referencyjny: 7/zo/ichpw/2017
    Data zamieszczenia: 06.09.2017 r. godz. 12:15
    Termin składania ofert: do 13.09.2017 r.


    Status: ogłoszone

    Przedmiot zapytania: Wynajem 3 kotłów

    Nr referencyjny: DPF/187/2017
    Data zamieszczenia: 05.09.2017 r. godz. 13:20
    Termin składania ofert: do 08.09.2017 r.


    Status: ogłoszone

    Przedmiot zapytania: Dostawa komory grzejnej do Karbotestu.

    Nr referencyjny: DPF/186/2017
    Data zamieszczenia: 05.09.2017 r. godz. 10:20
    Termin składania ofert: do 08.09.2017 r.

     


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Dostęp do serwisów Wydawnictwa Podatkowego GOFIN

    Nr referencyjny: DPF/185/2017
    Data zamieszczenia: 04.09.2017 r. godz. 13:55
    Termin składania ofert: do 07.09.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Wykonanie oznaczenia ogniotrwałości pod obciążeniem zgodnie z PN-69/H-04178

    Nr referencyjny: DPF/181/2017
    Data zamieszczenia: 25.08.2017 r. godz. 14:27
    Termin składania ofert: do 30.08.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Wzorcowanie analizatora AWE-PW2

    Nr referencyjny: DPF/180/2017
    Data zamieszczenia: 22.08.2017 r. godz. 14:47
    Termin składania ofert: do 25.08.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Dostawa przepływomierza

    Nr referencyjny: DPF/178/2017
    Data zamieszczenia: 25.07.2017 r. godz. 12:39
    Termin składania ofert: do 28.07.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi brykietowania 300 kg mieszanki węglowej.

    Nr referencyjny: DPF/177/2017
    Data zamieszczenia: 24.07.2017 r. godz. 13:59
    Termin składania ofert: do 27.07.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Dostawa silnika SEN-80

    Nr referencyjny: DPF/176/2017
    Data zamieszczenia: 20.07.2017 r. godz. 14:37
    Termin składania ofert: do 26.07.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zaproszenia: Przygotowanie i przeprowadzenie badań międzylaboratoryjnych w zakresie normy PN-EN 303-5:2012.

    Nr referencyjny: 5/zo/ichpw/2017
    Data zamieszczenia: 18.07.2017 r. godz. 14:38
    Termin składania ofert: do 24.07.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie wybranych punktów normy PN-EN 303-5:2012, PN-EN 60335-1:2012, PN-EN 60335-2-102:2016-03, PN-EN 55014-1:2012.

    Nr referencyjny: DPF/175/2017
    Data zamieszczenia: 18.07.2017 r. godz. 14:37
    Termin składania ofert: do 24.07.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Dostawa części do chłodni wody CWT 58/600.

    Nr referencyjny: DPF/167/2017
    Data zamieszczenia: 10.07.2017 r. godz. 14:00
    Termin składania ofert: do 13.07.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Wykonanie naprawy układu przepływomierzy.

    Nr referencyjny: DPF/166/2017
    Data zamieszczenia: 10.07.2017 r. godz. 13:58
    Termin składania ofert: do 13.07.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Wykonanie tulei perforowanej.

    Nr referencyjny: DPF/165/2017
    Data zamieszczenia: 10.07.2017 r. godz. 13:40
    Termin składania ofert: do 13.07.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Dostawa płytek do mikroskopu.

    Nr referencyjny: DPF/164/2017
    Data zamieszczenia: 07.07.2017 r. godz. 11:15
    Termin składania ofert: do 12.07.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Wykonanie wzorcowania analizatora AWE-PW firmy LAT Sp. z o.o.

    Nr referencyjny: DPF/163/2017
    Data zamieszczenia: 30.06.2017 r. godz. 15:00
    Termin składania ofert: do 05.07.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Wykonanie analiz fizykochemicznych 15 próbek materiałów ogniotrwałych w zakresie oznaczeń: zawartości kwarcu resztkowego oraz rozszerzalności i skurczliwości cieplnej

    Nr referencyjny: DPF/162/17
    Data zamieszczenia: 28.06.2017 r. godz. 14:50

    Termin składania ofert: do 03.07.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Wykonanie badań.

    Nr referencyjny: DPF/161/2017
    Data zamieszczenia: 27.06.2017 r.
    Termin składania ofert: do 30.06.2017


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Dostawa płytek z tektury termoizolacyjnej typu Nefalit 1000

     

     

    Nr referencyjny: DPF/160/2017
    Data zamieszczenia: 21.06.2017 r.
    Termin składania ofert: do 26.06.2017


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania:Przegląd serwisowy spektrometru DSQ II

     

     

    Nr referencyjny: DPF/159/2017
    Data zamieszczenia: 19.06.2017 r.
    Termin składania ofert: do 22.06.2017


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Dostawa fartuchów laboratoryjnych.

     

     

    Nr referencyjny: DPF/158/2017
    Data zamieszczenia: 13.06.2017 r.
    Termin składania ofert: do 19.06.2017


    Status: unieważnione

    Przedmiot zapytania: Usługa transportowa wraz z załadunkiem 2 t węgli koksujących z Koksowni Radlin.

    Nr referencyjny: DPF/157/2017
    Data zamieszczenia: 07.06.2017 r. godz. 15:09
    Termin składania ofert: do 12.06.2017 r. - unieważnione


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Dostawa kolumienek jednorazowego użytku.

    Nr referencyjny: DPF/156/2017
    Data zamieszczenia: 06.06.2017 r. godz. 13:00
    Termin składania ofert: do 09.06.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Dostawa kolumn do chromatografii gazowej.

    Nr referencyjny: DPF/155/2017
    Data zamieszczenia: 01.06.2017 r. godz. 14:00
    Termin składania ofert: do 06.06.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Wykonanie naprawy komory CRI CSR produkcji IZO Zakład Izolacji Ogniotrwałych Sp. z o.o

    Nr referencyjny: DPF/153/2017
    Data zamieszczenia: 24.05.2017 r. godz. 13:00
    Termin składania ofert: do 29.05.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zaproszenia: Zapewnienie bazy noclegowo-konferencyjnej celem organizacji konferencji w terminie 5.10 - 7.10.2017 r.

    Nr referencyjny: 4/zo/ichpw/2017
    Data zamieszczenia: 23.05.2017 r. godz. 11:42
    Termin składania ofert: do 26.05.2017 r. do 29.05.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Wykonanie badań dotyczących chłonności sorpcyjnej względem azotu próbek impregnowanych węgli aktywnych.

    Nr referencyjny: DPF/152/2017
    Data zamieszczenia: 18.05.2017 r. godz. 15:13
    Termin składania ofert: do 23.05.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Dostawa flotokoncentratu z KWK Jankowice.

    Nr referencyjny: DPF/151/17
    Data zamieszczenia: 12.05.2017 r. godz. 15:15

    Termin składania ofert: do 17.05.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Wykonanie analiz fizykochemicznych 4 próbek materiałów ogniotrwałych w zakresie oznaczeń: zawartości kwarcu resztkowego oraz rozszerzalności i skurczliwości cieplnej

    Nr referencyjny: DPF/150/17
    Data zamieszczenia: 12.05.2017 r. godz. 14:40

    Termin składania ofert: do 17.05.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Dostawa 3 sztuk retort CRI/CSR.

    Nr referencyjny: DPF/149/2017
    Data zamieszczenia: 08.05.2017 r. godz. 14:53

    Termin składania ofert: do 11.05.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Naprawa serwisowa pieca PR-25/1750.

    Nr referencyjny: DPF/148/17
    Data zamieszczenia: 4.05.2017 r. godz. 14:40

    Termin składania ofert: do 09.05.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Wymiana płytki sterowania w suszarce KBC 100W WAMED.

    Nr referencyjny: DPF/711/17
    Data zamieszczenia: 24.04.2017 r. godz. 14:40

    Termin składania ofert: do 27.04.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Usluga transportu 1 tony węgla kamiennego ładowanego luzem

    Nr referencyjny: DPF/147/17
    Data zamieszczenia: 20.04.2017 r. godz. 15:00

    Termin składania ofert: do 25.04.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Wzorcowanie maszyny wytrzymałościowej.

    Nr referencyjny: DPF/146/17
    Data zamieszczenia: 19.04.2017 r. godz. 11:40

    Termin składania ofert: do 24.04.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Wzorcowanie termoelementu typu B

    Nr referencyjny: DPF/145/17
    Data zamieszczenia: 19.04.2017 r. godz. 11:30

    Termin składania ofert: do 24.04.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Dostawa rury żaroodpornej bez szwu w gatunku 1.4841.

    Nr referencyjny: DPF/144/17
    Data zamieszczenia: 13.04.2017 r. godz. 11:10

    Termin składania ofert: do 19.04.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania:Wykonanie badań ciężkich olejów opałowych.

    Nr referencyjny: DPF/142/17
    Data zamieszczenia: 11.04.2017 r. godz. 14:50

    Termin składania ofert: do 14.04.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania:Dostawa części eksploatacyjnych do stacji demineralizacji wody.

    Nr referencyjny: DPF/143/17
    Data zamieszczenia: 11.04.2017 r. godz. 14:50

    Termin składania ofert: do 14.04.2017 r.


    Status: ogłoszone

    Przedmiot zapytania:Odpłatne korzystanie z przemysłowej instalacji spalania węgla w cyklu ciągłym.

    Nr referencyjny: DPF/141/17
    Data zamieszczenia: 10.04.2017 r. godz. 14:30

    Termin składania ofert: do 13.04.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania:Dostawa silowników

    Nr referencyjny: DPF/140/17
    Data zamieszczenia: 07.04.2017 r. godz. 13:20

    Termin składania ofert: do 12.04.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania:Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

    Nr referencyjny: DPF/135/17
    Data zamieszczenia: 07.04.2017 r. godz. 10:30

    Termin składania ofert: do 12.04.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania:Dostawa części elementów grzejnych.

    Nr referencyjny: DPF/136/17
    Data zamieszczenia: 06.04.2017 r. godz. 13:43

    Termin składania ofert: do 11.04.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania:Dostawa przetwornika ciśnienia

    Nr referencyjny: DPF/134/17
    Data zamieszczenia: 31.03.2017 r. godz. 12:43

    Termin składania ofert: do 05.04.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Naprawa analizatorów w instalacji suszarki uderzeniowo-wirowej i usuwania CO2

    Nr referencyjny: DPF/133/17
    Data zamieszczenia: 29.03.2017 r. godz. 14:43

    Termin składania ofert: do 03.04.2017 r. do godz. 10:00


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Dostawa kolumn kapilarnych oraz akcesoriów do chromatografii gazowej.

    Nr referencyjny: DPF/132/17
    Data zamieszczenia: 29.03.2017 r. godz. 14:43

    Termin składania ofert: do 03.04.2017 r. do godz. 10:00


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Dostawa komory grzejnej do CRI/CSR

    Nr referencyjny: DPF/126/17
    Data zamieszczenia: 24.03.2017 r. godz. 13:30

    Termin składania ofert: do 29.03.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania:Naprawa szkła laboratoryjnego

    Nr referencyjny: DPF/125/17
    Data zamieszczenia: 24.03.2017 r. godz. 11:46

    Termin składania ofert: do 29.03.2017 r. do godz. 10:00


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania:Naprawa pompy DP w chromatografie ICS-5000

    Nr referencyjny: DPF/120/17
    Data zamieszczenia: 15.03.2017 r. godz. 14:30

    Termin składania ofert: do 21.03.2017 r.

     


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Dostawa materiałów instalacyjnych

    Nr referencyjny: DPF/119/17
    Data zamieszczenia: 15.03.2017 r. godz. 09:45

    Termin składania ofert: do 20.03.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Dostawa materiałów budowlanych

    Nr referencyjny: DPF/117/17
    Data zamieszczenia: 07.03.2017 r. godz. 15:35

    Termin składania ofert: do 10.03.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zaproszenia: Dostawa analizatora NO/NO2/NOx

    Nr referencyjny: 3/zo/ichpw/2017
    Data zamieszczenia: 07.03.2017 r. godz. 15:27
    Termin składania ofert: do 13.03.2017 r. do 15.03.2017 r. do godz. 12:00


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Dostawa 8 dysz mgłowych

    Nr referencyjny: DPF/112/17
    Data zamieszczenia: 02.03.2017 r. godz. 14:23

    Termin składania ofert: do 07.03.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Dostawa odzieży laboratoryjnej oraz obuwia

    Nr referencyjny: DPF/110/17
    Data zamieszczenia: 28.02.2017 r. godz. 14:20

    Termin składania ofert: do 03.03.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Dostawa zawiesin do polerowania próbek mikroskopowych

    Nr referencyjny: DPF/102/17
    Data zamieszczenia: 21.02.2017 r. godz. 14:20

    Termin składania ofert: do 24.02.2017 r.


    Status: ogłoszone

    Przedmiot zaproszenia: Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia na rzecz Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla

    Nr referencyjny: 2/zo/ichpw/2017
    Data zamieszczenia: 21.02.2017 r. godz. 10:50
    Termin składania ofert: do 02.03.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Wzorcowanie termometrów cieczowych.

    Nr referencyjny: DPF/86/17
    Data zamieszczenia: 15.02.2017 r. godz. 14:15

    Termin składania ofert: do 20.02.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Dostawa szklanego dzwonka elektrofiltru.

    Nr referencyjny: DPF/85/17
    Data zamieszczenia: 15.02.2017 r. godz. 12:45

    Termin składania ofert: do 20.02.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Dostawa osłony i rury ceramicznej.

    Nr referencyjny: DPF/84/17
    Data zamieszczenia: 15.02.2017 r. godz. 12:45

    Termin składania ofert: do 20.02.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Naprawa autosamplera chromatografu jonowego firmy Dionex

    Nr referencyjny: DPF/83/17
    Data zamieszczenia: 15.02.2017 r. godz. 12:45

    Termin składania ofert: do 20.02.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Renowacja 7 szt. drzwi wraz z ościeżnicami

    Nr referencyjny: DPF/80/17
    Data zamieszczenia: 14.02.2017 r. godz. 13:17

    Termin składania ofert: do 17.02.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Dostawa komory grzejnej KARBOTEST

    Nr referencyjny: DPF/77/17
    Data zamieszczenia: 14.02.2017 r. godz. 11:05

    Termin składania ofert: do 17.02.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Wykonanie i dostawa formy stalowej do ubijaka

    Nr referencyjny: DPF/76/17
    Data zamieszczenia: 08.02.2017 r. godz. 14:20

    Termin składania ofert: do 13.02.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Dostawa części eksploatacyjnych do analizatora PR-25/1750

    Nr referencyjny: DPF/65/2017
    Data zamieszczenia: 06.02.2017 r. godz. 11:50

    Termin składania ofert: do 09.02.2017 r.
     


    Status: zakonczone

    Przedmiot zapytania: Dostawa wymiennych elektrod roboczych Ag do celi amperometrycznej detektora ED chromatografu ICS-5000.

    Nr referencyjny: DPF/62/2017
    Data zamieszczenia: 03.02.2017 r. godz. 08:41
    Termin składania ofert: do 08.02.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania:Dostawę fartuchów laboratoryjnych.

    Nr referencyjny: DPF/60/2017
    Data zamieszczenia: 01.02.2017 r. godz. 12:10
    Termin składania ofert: do 06.02.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania:Wykonanie sprawdzenia ciśnieniowego i konserwacji bomby

    Nr referencyjny: DPF/57/2017
    Data zamieszczenia: 01.02.2017 r. godz. 12
    Termin składania ofert: do 06.02.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania:  Wykonanie przeglądu i naprawy suszarki laboratoryjnej.

    Nr referencyjny: DPF/56/2017
    Data zamieszczenia: 01.02.2017 r. godz. 11:50
    Termin składania ofert: do 06.02.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Naprawa pieca PR-25/1750

    Nr referencyjny: DPF/55/2017
    Data zamieszczenia: 01.02.2017 r. godz. 09:25
    Termin składania ofert: do 06.02.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Dostawa uszczelek do pompy DP.

    Nr referencyjny: DPF/43/2017
    Data zamieszczenia: 25.01.2017 r. godz. 14:52
    Termin składania ofert: do 30.01.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Dostawa elektrody do analizy potencjometrycznej cyjanków oraz siarczków w ściekach koksowniczych.

    Nr referencyjny: DPF/41/2017
    Data zamieszczenia: 25.01.2017 r. godz. 12:23
    Termin składania ofert: do 30.01.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Wykonanie wzorcowania płytki kalibracyjnej.

    Nr referencyjny: DPF/104/2017
    Data zamieszczenia: 19.01.2017 r. godz. 13:10
    Termin składania ofert: do 24.01.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Wykonanie wzorcowania sekundomierza elektronicznego.

    Nr referencyjny: DPF/100/2017
    Data zamieszczenia: 19.01.2017 r. godz. 12:10
    Termin składania ofert: do 24.01.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Dostawa testów do analizy spektrofotometrycznej.

    Nr referencyjny: DPF/9/2017
    Data zamieszczenia: 17.01.2017 r. godz. 10:21
    Termin składania ofert: do 20.01.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Dostawa zasilacza laboratoryjnego wielokanałowego.

    Nr referencyjny: DPF/10/2017
    Data zamieszczenia: 17.01.2017 r. godz. 10:20
    Termin składania ofert: do 20.01.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Wykonanie badań laboratorynych.

    Nr referencyjny: DPF/13/2017
    Data zamieszczenia: 17.01.2017 r. godz. 9:00
    Termin składania ofert: do 20.01.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Sprawdzenie 2 naczyń ciśnieniowych z firmy LECO wraz z ewentualną wymianą części zamiennych.

    Nr referencyjny: DPF/12/2017
    Data zamieszczenia: 17.01.2017 r. godz. 8:50
    Termin składania ofert: do 20.01.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Wykonanie sukcesywnego sprawdzenia bomb kalorymetrycznych

    Nr referencyjny: DPF/11/2017
    Data zamieszczenia: 17.01.2017 r. godz. 8:45
    Termin składania ofert: do 20.01.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zapytania: Dostawa zmywarki laboratoryjnej.

    Nr referencyjny: DPF/2/2017
    Data zamieszczenia: 12.01.2017 r. godz. 12:10
    Termin składania ofert: do 18.01.2017 r.


    Status: zakończone

    Przedmiot zaproszenia: Dostawa rozdrabniacza odpadów komunalnych

    Nr referencyjny: z/1/zo/ichpw/2017
    Data zamieszczenia: 10.01.2017 r. godz. 15:40
    Termin składania ofert: do 13.01.2017 r.

     
    ⇑ do góry strony ⇑
    Opublikował: Renata Bonk-Jaska
    Publikacja dnia: 19.09.2017
    Podpisał: Admin
    Dokument z dnia: 19.09.2017
    Dokument oglądany razy: 12597
MegaBIP free (2.09)